Historie

Het ontstaan
Het ontstaan van de Huibuuke is opmerkelijk, omdat de eerste aanzet tot oprichting van de carnaval in 1954 gegeven werd door pastoor van Boxtel. Hoewel de meeste geestelijke leidsmannen hun parochianen wilden beschermen tegen al het kwaad dat hen tijdens de dagen van plezier kon overkomen, stond Van Boxtel juist aan de wieg hiervan.

Aan het begin van de vijftiger jaren werd carnaval voornamelijk gevierd in de wat grotere dorpen en steden, zoals Venlo en Venray. De Lónse jeugd trok daar vaak naar toe, hoewel er op carnavalszondag ook in het eigen dorp al dansavonden werden georganiseerd. Op één van die avonden werd in 1954 bij Fren Deriet Harrieke Goossens spontaan uitgeroepen tot Prins.

Harrieke – ook wel Goske genoemd – was conciërge van het museum, koster en een soort vaderfiguur van de Fanfarejeugd. Pastoor van Boxtel die niet graag zag dat de jeugd buitendorps ging om carnaval te gaan vieren heeft waarschijnlijk deze gebeurtenis aangegrepen om de carnaval ook ien Loën van de grond te krijgen. Hij benaderde daarvoor het bestuur van het Oorlogsmuseum dat elke zondag na de Hoogmis – onder het genot van een borreltje – vergaderde. Harrie van Daal, Huub van Glabbeek, Bert Weijmans en Jan van de Berg werden daarmee de eerste oprichters van de Lonse Carnaval.

Prins Helm I

Om er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken werd besloten om bij toerbeurt de sportverenigingen (SSS ’18, Korfbalclub, Gymclub jonge boeren en boerinnen, Rijdansclub) en de culturele verenigingen (Fanfare, Gilde, Logeko, Toneel) de Carnaval te laten organiseren. In 1955 gingen de culturele verenigingen van start die Prins Helm I – Wim Verstraaten – uitriepen tot de eerste officiële Prins van de Huibuuke.

De naam
De naam van de Huibuuke is waarschijnlijk gekozen door Harrie van Daal die als voorzitter van de Raad van Elf nauw bij de Carnaval betrokken was.
De Huibuuke mag men in het Nederlands vertalen als Hooibuiken. De naam heeft veel te maken met de ligging van Overloon. De schrale, zeer droge zandgrond bracht in vroegere tijden in de zomer te weinig gras voor het vee. De Overloonse boeren waren dan ook genoodzaakt om in de lager gelegen maasdorpen hooi te vergaren. Met paard en wagen ging een boerengezin op pad en er werd zoveel mogelijk hooi geladen. In de maasdorpen kregen de Overloonse boeren al snel de bijnaam “de Huibuuke” omdat volgens de overlevering de boeren zelfs onder hun boerenkielen hooi stopten om zoveel mogelijk mee te kunnen nemen huiswaarts. In 1954 is deze, toen al bijna in vergetelheid geraakte naam, verbonden aan de carnavalsvereniging en sindsdien wonen er tijdens de carnaval in Overloon geen “Lónders” maar Huibuuke en Huibuukinne.

Beginjaren
In het eerste carnavalsjaar bestond het gevolg van de Prins uit twee adjudanten, een volledige raad van Elf en ook de nar ontbrak niet. Er was in die beginjaren nog niet zo’n uitgebreid programma zoals dat nu gebruikelijk is, maar er waren al wel kostumeringswedstrijden. Ook werd in 1956 al de eerste Bonte Aovend gehouden.

1959 - Prins Wiel I met gevolg

In de daaropvolgende jaren werd telkens door een andere vereniging de carnaval georganiseerd, waarbij elke organiserende club mensen zijn eigen accenten legde. Hier kwam in 1959 verandering in toen de voorzitter van de Raad van Elf – Harrie van Daal – voorstelde om de krachten van de organiserende comité’s te bundelen.
Uit alle acht verenigingen stelde zich iemand beschikbaar, vrijwillig dan wel aangewezen, waarna het eerste officiële bestuur van de Huibuuke gevormd werd. Het bestuur dat zich toen - maar ook nu nog - tot doel stelt om de carnaval in eigen dorp voor iedereen tot een feest te maken.

Activiteiten
Aanvankelijk waren de activiteiten en de deelname nog wat beperkt. In de loop der jaren echter groeide de carnaval ien Loën. Er werd steeds meer georganiseerd - zowel voor jong als oud - en de belangstelling werd steeds groter. Er kwam een hofkapel, de dansmarietjes werden geïntroduceerd, carnavalskrant de Huiwage werd uitgegeven, er kwamen liedjesmiddagen met plaatselijk talent en de sleutel werd afgehaald op het gemeentehuis in Vierlingsbeek.

1974 - Stunt

Naast de typische carnavalsactiviteiten zoals de optocht en in vroeger jaren de boerenbruiloft vinden er in Overloon een aantal echt “Lónse” gebruiken plaats. Zoals de stunt, waarbij de Huibuuke het dorp op ludieke wijze iets aanbieden, maar zeker ook de jaarlijkse uitreiking van de Huibuuk van ’t jaor. Deze breed gedragen onderscheiding heeft eigenlijk niets met de carnaval te maken, maar is een eerbetoon aan díe man of vrouw die zich op een onopvallende manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de Overloonse gemeenschap op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.

Postadres

Meester Henckensstraat 3
5825 CS  Overloon

copyright

Copyright © Stichting De Huibuuke.
Alle rechten voorbehouden.