Prins & gevolg

Kijk hier naar het gevolg van Prins Hans I en Prinses Leontien

Prins en gevolg

Historie

Lees hier meer over het ontstaan van de Huibuuke. 

Historie...

Foto's

Bekijk hier de laatste foto's.
 

Foto's

Huibuukvlag

Wil je ook zo'n mooie Huibuukvlag aan je gevel tijdens Carnaval?

Bestel!

 

Carnaval 2021

Het zijn roerige tijden waar we in leven. Dat dit gevolgen zal hebben voor de activiteiten rondom Carnaval, zal voor niemand als een verrassing komen.
Graag geven we jullie een update over de laatste ontwikkelingen en wat de gevolgen, voor zover nu bekend, zullen zijn.

Geen Prins der Huibuuke 2021
Carnaval 2021 zal anders zijn dan andere jaren. Een ‘volwaardige’ Carnaval, bomvol activiteiten, zal het sowieso niet worden. Daarom is besloten om voor komende Carnaval geen Prins der Huibuuke te benoemen.
Wij willen een Prins, en uiteraard zijn naasten, een onvergetelijke ervaring bieden op het moment dat we hem benoemen. Die ervaring kunnen wij nu, in deze voor ons onzekere tijd niet bieden.

Vör de Kerk op ’t Plein 2020 afgelast
We hebben lang naar mogelijkheden gezocht om het pleinfeest, zij het in een aangepaste vorm, toch plaats te laten vinden.
Gesprekken met alle betrokken partijen, waaronder uiteraard de gemeente, hebben ertoe geleid dat wij het op dit moment niet verantwoord vinden om een dergelijk evenement door te laten gaan, zeker gezien de negatieve ontwikkelingen rondom COVID-19 in de laatste weken.

Hoe graag we ook dit jaar weer een grandioze aftrap van de Carnaval hadden willen vieren, de gezondheid van onze bezoekers gaat boven alles. We kunnen ons inziens dus niet anders dan onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Daarbij komt dat de regelgeving inmiddels ook flink is aangescherpt.

We gaan kijken hoe we op een andere, ludieke manier de opening van het Carnavalseizoen op de elfde van d’n elfde onder de aandacht kunnen brengen.
Laten we hopen en ervan uitgaan dat we volgend jaar weer een fantastisch Pleinfeest kunnen organiseren!

Liedjesmiddag, Bonte Avonden en Carnaval 2021
De ontwikkelingen rondom COVID-19 op de lange termijn zijn nog hoogst onzeker. Hierdoor is het nu nog lastig aan te geven welke overige activiteiten plaats kunnen vinden en, als dat wel kan, in welke vorm.
De diverse commissies zijn bezig met creatieve oplossingen hiervoor. Deze oplossingen zullen voorgelegd moeten worden aan de gemeente voor de vereiste toestemming. Daarnaast zullen we als bestuur zelf ook steeds de afweging moeten maken of we het verantwoord vinden om een activiteit door te laten gaan.

De gemeente heeft overigens wel al aangegeven dat zij het onwaarschijnlijk acht dat vergunningsplichtige evenementen tijdens de Carnaval, zoals bijvoorbeeld de optocht, doorgang zullen kunnen vinden.

Jeugdcarnaval
Aangezien de jeugd uit Groep 8 maar één keer de kans heeft om de hoofdrol te vervullen tijdens de Jeugdcarnaval, willen we voor hen de activiteiten zoveel mogelijk door laten gaan. Dat deze activiteiten in veel gevallen een iets andere vorm krijgen, moge duidelijk zijn. Hierin wordt ook de samenwerking gezocht met de andere Carnavalsverenigingen uit de gemeente Boxmeer.
De COVID-19-richtlijnen voor deze leeftijdsgroep zijn soepeler, waardoor ook meer mogelijk is. Ook hier zullen we steeds in overleg blijven met de gemeente en daarnaast onze eigen afwegingen maken.

Tot slot
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over hoe Carnaval 2021 er ongeveer uit zal gaan zien, maar we moeten ook concluderen dat er nog heel veel zaken onzeker zijn. Niemand weet hoe de situatie rondom COVID-19 zich zal gaan ontwikkelen en wat de gevolgen voor Carnaval daarvan gaan zijn.

We zullen proberen om, ondanks alle beperkingen en steeds rekening houdend met de richtlijnen en regels van dat moment, zoveel als mogelijk Carnaval te vieren. Eén ding staat daarbij altijd voorop en dat is de gezondheid van ons allemaal.

Blijf gezond!

Bestuur Stichting De Huibuuke

Thema carnaval 2021

huibuukcoronaCarnaval 2021 zal er eentje worden die anders is dan alle voorgaande jaren. Op dit moment is het nog onduidelijk of er überhaupt wel carnaval gevierd gaat worden in 2021. We houden rekening met verschillende scenario’s, maar hopen dat we in 2021 kunnen genieten van carnaval in Loën.
Uiteraard zijn we begonnen met het maken van de voorbereidingen van aankomend carnavalsjaar, mocht deze doorgang vinden, en dat begint altijd met het bekendmaken van het thema:

Carneval 2021: Det zuj moi zien!

PS. Houd onze site en sociale media in de gaten voor alle updates omtrent carnaval 2021.